Svätá omša pri príležitosti MM

                                      

Sv. omša so zdieľaním spôsobu fungovania Modlitieb matiek. 

Celebroval vdp. Miroslav Klobučník, kaplán, ktorý MM uviedol vo farnosti Skalité pred takmer 10 rokmi.

“…veď tvoja námaha dostane odmenu…” Jer 31,16