Oznamy, 16.6.2024Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.

Zbierka školských pomôcok: Farská charita Skalité organizuje zbierku školských pomôcok. V uličke ku kaplnke Panny Márie bude pripravená krabica, do ktorej môžete dať školské pomôcky. Krabica sa bude priebežne vyprázdňovať. Zbierka trvá od 1.6.2024 a potrvá do 15.9.2024. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!

Personálne zmeny vo farnosti: Z rozhodnutia otca biskupa Tomáša Galisa dochádza k 01.07. v našej farnosti k personálnym zmenám. Pán biskup vymenoval za nového farského vikára novokňaza vdp. Jakuba Galmiša.  Doterajší farský vikár vdp. Štefan Richtárik odchádza z farnosti a bude pôsobiť vo Farnosti Turzovka. S pánom vikárom Štefanom sa rozlúčime pri slávnostnej hodovej sv. omši dňa 30.6.2024 o 10.00.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 18. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 19 (Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka).