Oznamy, 23.6. 2024


Patrón chrámu: V pondelok slávime patrocínium nášho chrámu Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.

Štvrtok: Vo štvrtok po sv. omši bude spoločná spoveď birmovancov a ich rodinných príslušníkov.

Koniec šk. roka: V piatok ráno bude ďakovná sv. omša Te Deum o 8.00.

Sv. Petra a Pavla: V sobotu máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše zo slávnosti budú v piatok večer (vigília s platnosťou na sobotu) a v sobotu ráno o 7.05.  

Birmovka: V sobotu pri sv. omši o 10.00 otec biskup Mons. Tomáš Galis vyslúži sviatosť birmovania našim birmovancom. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách. Večerná sv. omša v sobotu nebude.

Farské hody: V nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme sláviť farské hody. Zvlášť Vás pozývame na slávnostnú hodovú sv. omšu, ktorá bude v nedeľu o 10.00. Slávnostným kazateľom bude pán dekan Stanislav Caránek, ktorý pôsobil v Skalitom ako kaplán v rokoch 2004-2006. Pri tejto sv. omši sa rozlúčime aj s odchádzajúcim pánom kaplánom Štefanom Richtárikom. Pri sv. omšiach bude výročitá farská ofera.

Blahorečenie: Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, v modlitbách sa na ňu pripravujeme a všetkých Vás na ňu srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka, 31. augusta 2024 v Šaštíne. Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný.  Slovensko čaká veľká udalosť – a my všetci môžeme byť pritom. Pozývame vás na blahorečenie Jána Havlíka. 31. augusta 2024 do Šaštína. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac informácií na www.janhavlik.sk.

 Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 18.  Budúci týždeň prosíme o upratovanie rodičov birmovancov.