Púť do Rajeckej Lesnej


Pane, nauč nás modliť sa…


Púť do Rajeckej Lesnej na fatimskú sobotu. 

Cestou späť sme sa zastavili v Čičmanoch a Tepličke nad Váhom.