Rozlúčka s pánom kaplánom Štefanom Richtárikom

 

V mene celej farnosti vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať doterajšiemu farskému vikárovi vdp. Mgr. Štefanovi Richtárikovi za jeho obetavú prácu počas štyroch rokov v našej farnosti. Do ďalších rokov jeho kňazského života mu vyprosujeme veľa síl, potrebného zdravia i ochranu Kráľovnej Turzovky:) Oficiálne sa s ním rozlúčime pri sv. omši 30.6.2024 o 10.00. 

V modlitbe pamätajú vďační farníci....