Slávnostná hodová sv. omšaHlavný celebrant, vdp. Stanislav Caránek, nás v homílii povzbudil, aby sme zachovávali tradície spojené s oslavou sviatku sv. Jána Krstiteľa.

Záver slávnostnej sv. omše sa niesol v duchu rozlúčky s pánom kaplánom Štefanom Richtárikom.