Oznamy, 07.07.2024


Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes máme prvonedeľnú zbierku na potreby chrámu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.

Sobota: V sobotu po rannej sv. omši bude stretnutie Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca v pastoračnej miestnosti. Sestra Kateřina bude mať prednášku. Na stretnutie pozývame aj nových záujemcov.

Žalmisti: Pozývame žalmistov v piatok večer na spoločné stretnutie do pastoračnej miestnosti. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 20. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).