Vítame Vás, pán kaplán Jakub

 


Otec biskup Tomáš Galis vymenoval s platnosťou od 1.7.2024 do Farnosti Skalité za nového farského vikára novokňaza vdp. Jakuba Galmiša. 

V mene nášho Pána
buďte vítaný 
tu medzi nami.

Nech On sám
nad nami bdie,
žehná Vašu službu
a každé konanie.

Nech darom
sme si navzájom
a prinášame si ovocie
ako ten strom
 pri vode zasadený.

Nech máme korene 
v dobrej zemi
a lístie stále zelené.

Dočasu prijmite
farnosť Skalité
za svoj domov
na našej spoločnej ceste Domov."Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?" Ž 116,12

Modlitbou sprevádzajúci farníci prijímajúci Vaše novokňazské požehnanie...