Kontakty

Kancelária

    Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité, 023 14 Skalité 125

IČO:

    31926045

Bankové spojenie:

    SK21 0200 0000 0016 9963 0659

Telefón a internet:

    +421(0)414376136, skalite@fara.skwww.farnostskalite.skfb/RKCF.Skalite

Administratívne záležitosti (potvrdenia, krstné listy, nahlasovanie sobášov, pohreby...) si môžete vybaviť vo farskej kancelárii. Kancelária je pre verejnosť k dispozícii:

  • pondelok 08:00 - 10:00
  • pondelok - sobota po svätých omšiach, respektíve podľa osobného dohovoru (tel., email...)

Duchovní vo farnosti

Farár: ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek  martin.danisek@gmail.com  0414376136
Kaplán:    Mgr. Štefan Richtárik   skalite@fara.sk  0414376136

Ako vybaviť...

Krst

Sviatosť krstu novorodencov vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne druhú a štvrtú sobotu v mesiaci pri o 11:00. Informácie a postup nájdete v článku o slávení sviatosti krstu. (Čítať ďalej...)

Birmovanie

Informácie o sviatosti birmovania a prípravných kurzoch sú dostupné v tomto článku. Prípravu dospelých riešime individuálne, v prípade záujmu nás kontaktujte. (Čítať ďalej...)

Prvé sväté prijímanie

Príprava detí na prijatie Eucharistie sa realizuje spolu s prípravou na sviatosť zmierenia spravidla v treťom ročníku ZŠ. Prípravné kurzy pre mládež a dospelých realizujeme na základe individuálneho dohovoru. (Čítať ďalej...)

Sobáš

Postup pri vybavovaní sobáša, informácie o sviatosti manželstva a o príprave, sú popísané v článku sobáš. (Čítať ďalej...)

Úmysly svätých omší

Úmysly svätých omší môžete nahlasovať v sakristii alebo v kancelárii. Viac o omšových intenciách a štipendiách čítajte v tomto článku.

Spovedanie chorých a nevládnych

Chorých a nevládnych spovedáme v prvopiatkovom týždni, pri ohrození života kedykoľvek. O službu môžete požiadať priamo, alebo prostredníctvom p. kostolníka Jozefa Franeka.

Pomazanie chorých

Spoločne slávime pomazanie chorých na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. február) v kostole.
Môžete tiež požiadať o individálne slávenie v kostole, podľa okolností pri alebo po svätej omši v týždni, chorého nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.
Individuálne slávenie v domácnostiach v prípade potreby vysluhujeme chorým a nevládnym na požiadanie pri pastoračných návštevách.

Sväté prijímanie pre chorých

Sväté prijímania chorým, ktorí nežiadajú aj sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých, prinášajú mimoriadni rozdávatelia Eucharistie. O službu môžete požiadať po svätých omšiach v sakristii (p. kostolník Jozef Franek), prípadne v kancelárii. (Čítať ďalej...)

Kresťanský pohreb

Našich bratov a sestry s kresťanskou nádejou odprevádzame aj do večného života. Slávenie kresťanského pohrebu musíme skoordinovať s pohrebnou službou a správcom cintorína.
1. Nahlásenie pohrebu. Nahláste pohreb pohrebnej službe a správcovi cintorína. Správca cintorína kontaktuje farský úrad kvôli potvrdeniu či upresneniu termínu obradu.
2. Stretnutie s kňazom. Navštívte (príbuzní zomrelého) farský úrad. Porozprávame sa o vašom zosnulom, krátko sa za neho pomodlíme a dohodneme sa na podrobnostiach pri slávení pohrebného obradu.
3. Otázky? Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme. Pokojne nás kontaktujte.