Pôst za odvrátenie pandémie

https://pixabay.com/images/id-2606022/
Od 30. októbra do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, nás slovenskí biskupi pozývajú k pôstu za odvrátenie pandémie.
V dnešnom prvom čítaní (piatok 6. november) apoštol Pavol píše: "Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!" Aj dnes môžeme dať dobrý príklad, hodný nasledovania.
  • Dospelých bratov a sestry vo viere (18-60 rokov) ktorí sú zdraví prosíme, aby sa počas týchto ôsmich piatkov postili tak, ako to zvykneme na Veľký piatok. To znamená vzdať sa jedla z mäsa, zmenšiť porcie, aj ich počet počas dňa.
  • Mladších, starších, chorých a tých, ktorí sa teraz postiť nemôžu, prosíme, aby sa k nám pripojili iným spôsobom.
Tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým dávame modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Ako modlitbovú pomoc odporúčame napríklad iniciatívu COVID-24x7.

K svojmu pôstu pridajte prosím aj modlitbu za našu krajinu:

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.