COVID-24x7: Neobmedzená modlitba v čase obmedzení

Od októbra 2020 sa nás vyše sto modlilo deň a noc s úmyslom za ukončenie pandémie, za požehnanie našich rodín a našich farností.

Keďže sa čoraz viac uvoľňujú opatrenia a aj KBS zrušila s platnosťou od 30. júna dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, nateraz ukončujeme našu modlitbovú reťaz s vďakou voči nášmu Pánovi za všetko milosrdenstvo, ktoré nám v tomto čase preukázal osobne, v našich rodinách a spoločnosti.

Ďakujeme každému, kto sa do tejto modlitby zapojil a ochotne obetoval svoj čas, sily, odpočinok, aby prispel k pokoju vo svete i v Cirkvi. Nech každého neustále napĺňa hojné požehnanie Otca i Syna i Ducha Svätého.

Viac o projekte sa dočítate v tomto článku.