Oznamy 18.10.2020

Aktuálne obmedzenia: Od 15. októbra je maximálny počet prítomných na svätej omši stanovený na 6 vrátane kňaza. Seniorom aj ostatným veriacim odporúčame zostať doma, sledovať svätú omšu prostredníctvom médií a venovať intenzívnejší čas modlitbe vo svojej domácnosti. Otcovia biskupi udeľujú veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši, dišpenz od povinnosti slávenia. 
  • Prihlasovanie na svätú omšu cez farskú stránku
  • Spovedanie: V stredu 15:00-17:00 a v piatok 15:00-17:00 a 19:00-21:00. Spovedať budeme v kostole, v tom čase bude kostol pre ostatných zatvorený. Na spoveď sa treba prihlásiť cez farskú stránku. Po spovedi podáme každému sväté prijímanie. 
  • Kostol je otvorený: Každý deň na súkromnú modlitbu, okrem spovedania v stredu a piatok. V kostole môže byť naraz maximálne 6 ľudí. 
Misijná nedeľa: Dnes je misijná nedeľa, spojená s celosvetovou zbierkou na misie. Peniaze zo Slovenska budú zvlášť venované farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

Milodary: Do zbierky alebo na podporu farnosti môžete prispieť prevodom na účet farnosti SK21 0200 0000 0016 9963 0659, do správy pre prijímateľa treba uviesť poznámku „misie“ alebo "farnosť". Ak chcete podporiť svoju farnosť, môžete využiť aj pokladničky v kostole. 

Domáca katechéza pre rodiny: Na farskej stránke nájdete link na domácu pobožnosť pre rodiny s deťmi na dnešnú nedeľu, zvlášť ju odporúčame prvoprijímajúcim. 

Deň Pána: V nedeľu (dnes, aj budúcu nedeľu) popoludní o 16:00 vás pozývame na online biblické stretnutie Deň Pána. Podrobnejšie o projekte je zverejnené na farskej stránke.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva všetkých členov na zjednotenie sa v spoločnej modlitbe v pondelok o 11:30 vo svojich domácnostiach. 

Posvätný ruženec: V stredu o 20:00 vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, streamovanú z nášho kostola. Link: https://youtu.be/kHqSotvDM8g

Adorácia: V piatok o 21:00 pozývame na priamy prenos adorácie. Informácie nájdete na farskej stránke. Link: https://youtu.be/5WirytQ0wug

Upratovanie a dezinfekcia kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 13 za upratovanie kostola a milodar 70€. V tomto týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 14. Prosíme zodpovedných za skupinu, aby nás kontaktovali, dohodneme si podrobnosti. 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať Milan Hromada z Rajca a Stanislava Vranová zo Skalitého. 

Ruženčiari: S úmyslom prosiť Pána a Pannu Máriu o ochranu, zdravie, silu, pomoc pre nás všetkých a za ukončenie šírenia pandémie, obraciame sa na členov Ružencového bratstva, ale i každého, kto by sa chcel pridať do „modlitbovej reťaze.“ Na tieto úmysly sa budeme modliť každý deň, vždy o 17,00 hod., ďalší ľubovoľný desiatok posv. ruženca tam, kde sa budeme práve nachádzať, počnúc dnešnou nedeľou do „štedrého dňa“ – 24.12.2020. Bude to od nás dar pre novonarodeného Ježiša.