Oznamy: 29.11.2020Aktuálne opatrenia: Kapacita kostola 140 osôb, iba miesta na sedenie, šachovnicové sedenie, povinné rúška, dezinfekcia pri vstupe, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie na ruku a pravidelná dezinfekcia priestorov. Ak nejdete na svätú spoveď, do kostola prichádzajte až na svätú omšu, respektíve 10-15 minút pred omšou. Na piatkovú a nedeľnú svätú omšu sa treba vopred prihlásiť prostredníctvom farskej stránky

Sväté omše:
  • Pondelok a štvrtok pridané sväté omše o 06:00, budeme ich sláviť pri svetle sviec.
  • Školská omša v stredu o 07:30 bude tentoraz výlučne pre žiakov. 
  • Birmovanecká omša vo štvrtok o 17:20 bude tentoraz výlučne pre birmovancov a birmovných rodičov.
  • Na svätú omšu na prvý piatok sa treba tiež prihlásiť.
  • Birmovku budeme sláviť v sobotu o 10:30, iba birmovanci, birmovní rodičia a asistencia.
  • Omša pre seniorov bude o 11:45, niektorí z vás sa dožadovali posunutia kvôli autobusom.
  • V nedeľu budeme aj naďalej vysielať online prenos svätej omše z nášho kostola o 10:00. Môžete ho sledovať na stránke www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk/live.
Spovedanie:
  • Spoločná spoveď  pravdepodobne nebude. Využite príležitosť a príďte na spoveď už teraz, kým je to Spovedáme celý týždeň (PO-SO) hodinu pred svätou omšou, v pondelok a štvrtok ráno cez svätú omšu (06:00), v piatok od 15:00.
  • Chorých, ktorých ste prihlásili, budeme spovedať v stredu dolný koniec, vo štvrtok a piatok horný koniec.  Ak sú starkí chorí alebo v karanténe, nahláste nám to, aby sme ich ani ostatných nevystavovali zbytočnému riziku. Prosíme, aby domáci pri našej pastoračnej návšteve používali rúška.
  • Spoveď birmovancov pred birmovkou bude vo štvrtok o 16:20, birmovní rodičia o 17:20, príbuzní birmovancov využite prosím príležitosti počas týždňa.
Birmovka: V sobotu príde do farnosti otec biskup Tomáš, aby našim birmovancom vyslúžil sviatosť birmovania. Slávenie bude prebiehať v zmysle aktuálnych opatrení. Preto žiaľ môžu byť prítomní len birmovanci, birmovní rodičia a tí, ktorých prítomnosť je nevyhnutná. Prosíme vás o modlitbovú podporu pre birmovancov a ich rodiny.

Adventná aktivita pre deti: Počas adventu čaká deti zaujímavá aktivita, viac sa dozvedia o listu, ktorý nájdu v kostole.

Upratovanie a dezinfekcia kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 19 za milodar 160€, a za upratovanie v kostole. V budúcom týždni prosíme o upratovanie rodiny birmovancov. O vianočné upratovanie poprosíme skupiny č. 13 a 14.

Zbierka na charitu: Dnes sa uskutoční tradičná zbierka na charitu. Projekty diecéznej charity môžete podporiť prostredníctvom poštových poukážok, ktoré nájdete v kostole. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na plagátoch a na www.charitaza.sk.

Ďalšie ponuky:
Milodary: Ďakujeme za vašu podporu farnosti prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.