Oznamy 20.06.2021

COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v II. stupni ostražitosti (oranžová), v ktorom sa nachádza aj Čadca, je možné pri dodržaní 25% kapacity miest na sedenie a 50% miest na státie. Pre náš kostol to znamená 65 miest na sedenie a 35 na státie. V kostole je povinné rúško alebo respirátor. Naďalej platia všetky ostatné podmienky (odstup, šachovnicové sedenie, dezinfekcia).
Prihlasovanie: Prihlasovanie na sväté omše v týždni je zrušené, pokračuje prihlasovanie na omše v nedeľu a vo sviatky. Zákaz vychádzania je zrušený, kto nie je prihlásený, môže byť počas svätej omše vonku.
Miesta v kostole: Sedenie v laviciach a na malých lavičkách 2 ľudia, na malých lavičkách však obsadzujte len každú druhú. Pri sedení zachovajte rozostupy a šachovnicové rozmiestnenie. Členovia spoločnej domácnosti môžu sedieť spolu, v tom prípade treba nechať lavicu pred nimi i za nimi prázdnu. Ak chcete sedieť spolu ako rodina, príďte skôr alebo sa posaďte na malé lavičky vpredu. Ak už nie sú voľné miesta na sedenie, zostaňte prosím stáť a zachovajte odstup.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 5 za upratovanie, výzdobu a milodar 100€. V budúcom týždni prosíme o upratovanie kostola veriacich zo skupiny č. 6. (od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať Jozef Juhás z Nitry a Michaela Kubánková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Prihlášky do seminára: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre oznamuje záujemcom o štúdium a formáciu v kňazskom seminári, že predlžuje termín podávania prihlášok do 31.07.2021. Viac informácií nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk alebo seminára www.ksnr.sk. Kontakt na študijné oddelenie: studijne@ksnr.sk, 0910842384. 

Zbierka na dobročinné diela: Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred vďaka za vašu štedrosť.

Biblický kvíz: Posledné kolo farského biblického kvízu má už tiež svojho výhercu, ktorý bude kontaktovaný mailom. Taktiež dve rodiny, ktoré sa zapojili do všetkých kôl kvízu sú odmenené hlavnou výhrou, a to rodinným pobytom v centre Rodinkovo v Belušských Slatinách. Výhercom gratulujeme.

Farské hody: Vo štvrtok budeme sláviť Narodenie Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola. Okrem večernej bude svätá omša aj ráno o 07:05. Svätá omša v stredu večer bude už zo slávnosti. V nedeľu budeme pri všetkých svätých omšiach sláviť farské hody. 

Personálne zmeny vo farnosti: Z rozhodnutia otca biskupa Tomáša dochádza k 01.07. v našej farnosti k personálnym zmenám. Pán biskup vymenoval za nového administrátora farnosti vdp. Martina Danišku, doterajšieho kaplána Farnosti Žilina-Mesto a duchovného správcu Spojenej školy Kráľovnej pokoja a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline. Doterajší farár Jozef Možiešik odchádza z farnosti a od 1. júla bude pôsobiť na Diecéznom katechetickom úrade v Žiline. Viac sa dočítate v tomto článku.