Oznamy 15.11.2020


Verejné slávenie svätej omše: Od 16. novembra platia nové pravidlá pre verejné slávenie bohoslužieb. Podľa nových pravidiel môže byť od pondelka na svätej omši v našom kostole 140 ľudí, teda polovica z celkovej kapacity miest na sedenie. Keďže napriek tejto výnimke zostáva v platnosti zákaz zhromažďovania, v kostole nemôžu zapĺňať miesta na státie, ani sa nemôžu veriaci zhromažďovať pred kostolom. Pri svätých omšiach musíme dodržať šachovnicové sedenie a naďalej platia ostatné hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk a pravidelná dezinfekcia priestorov.

Prihlasovanie na svätú omšu: Kapacita 140 miest je dostatočná pre sväté omše v týždni, no na nedeľnú svätú omšu sa treba vopred prihlásiť prostredníctvom farskej stránky. Tým zabránime tomu, aby sa muselo 50-100 ľudí vrátiť, pretože nie je pre nich v kostole miesto. Upozorňujeme, že na rozdiel od lete, teraz nemôžete zostávať vonku, výnimka zo zákazu zhromažďovania sa totiž vzťahuje len na tých, ktorí majú miesto na sedenie v kostole.

Sväté omše v nedeľu: Od budúcej nedele opäť pridávame svätú omšu pre seniorov o 11:30 a večernú svätú omšu o 18:30. Prosíme seniorov a všetkých, ktorí spadajú do niektorej z rizikových skupín, aby prehodnotili svoju účasť na bohoslužbách, prípadne aby sledovali svätú omšu radšej cez online prenos alebo televíziu. 

Dišpenz: Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Biskupi nás opätovne pozývajú k modlitbe, ktorá bude aj v nasledujúcich dňoch veľmi potrebná. 

Priamy prenos z kostola: V nedeľu budeme aj naďalej vysielať online prenos svätej omše z nášho kostola o 10:00. Môžete ho sledovať na stránke www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk/live. Streamovaný ruženec a adorácia už v tomto týždni nebudú. 

Ďalšie ponuky:
Misijné združenie Ducha Svätého pozýva svojich členov na zjednotenie sa v spoločnej modlitbe v pondelok, vo svojich domácnostiach.

Upratovanie a dezinfekcia kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 17 za milodar 70€, a za upratovanie v kostole.

Spovedná miestnosť: Keďže už nemôžeme spovedať vonku a spovedanie v spovedniciach sa neodporúča, pod chórusom sme zriadili provizórnu spovednú miestnosť. Môžete si ju prísť vyskúšať od pondelka do soboty pol hodinu pred omšou. Je to len dočasné riešenie na obdobie protipademických opatrení. Na spoveď sa už prihlasovať netreba.

Milodary: Ďakujeme za vašu podporu farnosti prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.