Oznamy: 06.12.2020
Aktuálne opatrenia: Kapacita kostola 140 osôb, iba miesta na sedenie, šachovnicové sedenie, povinné rúška, dezinfekcia pri vstupe, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie na ruku a pravidelná dezinfekcia priestorov. Ak nejdete na svätú spoveď, do kostola prichádzajte až na svätú omšu, respektíve 10-15 minút pred omšou. Na utorkovú (prikázaný sviatok) a nedeľnú svätú omšu sa treba vopred prihlásiť prostredníctvom farskej stránky.

Ďakujeme:
 • Rodinám birmovancov upratovanie pred birmovkou, výzdobu a dar pre farnosť.
 • Ochotným farníkom za prípravu slávnosti birmovania (kostolníci, organista, speváci, miništranti, animátori…).
 • Všetkým veriacim za štedrosť, ktorú ste prejavili pri zbierke na Charitu, naša farnosť do nej prispela sumou 1640€. Vďaka aj za materiálnu podporu farnosti či už cez pokladničky v kostole alebo farský účet.
 • Ochotným brigádnikom, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu, pracovali na rekonštrukcii múru pred kostolom. Drobné dokončovacie práce okolo už zostali na jar.
 • Rodine, ktorá venovala farnosti oltárne obrusy s adventnou tematikou. 
Sväté omše:
 • Pondelok a štvrtok pridané sväté omše o 06:00, slávime ich pri svetle sviec.
 • Utorok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok, 07:05, 12:15, 17:20, prihlasovanie na omšu.
 • Školská omša v stredu o 07:30 výlučne pre žiakov. 
 • Birmovanecká omša v sobotu o 10:30, pred ňou spoveď birmovancov.
 • Omša pre seniorov o 11:45, niektorí z vás sa dožadovali posunutia kvôli autobusom.
Spovedanie:
 • Spoločná spoveď  pravdepodobne nebude. Využite príležitosť a príďte na spoveď už teraz, kým je to možné.
 • Spovedáme celý týždeň (PO-SO) hodinu pred svätou omšou, v pondelok a štvrtok ráno cez svätú omšu (06:00), v piatok od 15:00.
 • Spoveď birmovancov bude v sobotu o 09:30, tí, ktorí ešte neboli na spovedi k Vianociam.
Upratovanie kostola: V tomto týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 20. (od Rucka,spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa). O vianočné upratovanie (od 19.12.) poprosíme skupiny č. 13 a 14.

Adventné semienka nádeje: Druhá sviečka spolu s príbehom sa nachádza v nižších končinách Skalitého. Mapu s umiestnením a fotkou miesta je možné nájsť na farskej stránke. K sviečke viery je potrebná pohľadať možné i nemožné turistické cestičky.

Rýchle odkazy:
Milodary: Ďakujeme za vašu podporu farnosti prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.