Oznamy 10.01.2021Svätá omša: Stále platia aktuálne obmedzenia týkajúce sa verejného slávenia bohoslužieb. Svätú omšu slávime v našom kostole každý deň súkromne, bez účasti ostatných veriacich. Priame prenosy svätej omše v nedeľu o 10:00 pokračujú. Viac na www.farnostskalite.sk/2020/10/priamy-prenos-z-nasho-kostola.html.

Online stretnutie Deň Pána: Aj dnes popoludní  o 16:00 pozývame. na biblické stretnutie Deň Pána. Budeme uvažovať o dnešnom evanjeliu. Informácie na www.farnostskalite.sk/2020/10/nedelne-online-stretnutie-den-pana.html.

Domáca katechéza pre rodiny. Pre naše rodiny je pripravená ďalšia katechéza, nájdete ju na stránke www.tvoj-strom.info/2021/01/katecheza-v-rodine-krst-pana.html.

Adorácia a posvätný ruženec. Aj v tomto týždni bude v stredu o 20:00 stream posvätného ruženca a v piatok o 21:00 stream adorácie z nášho kostola. 

Sviatosť krstu. Krsty budeme vysluhovať v termínoch 21. 01.2021, 21.01., 14.02., 28.02., 14.03., 28.03. Čas krstu závisí od individuálneho dohovoru s rodičmi. Každé dieťa pokrstíme pri samostatnom slávení. Počet prítomných na obrade je stanovený na maximálne 6 osôb, to znamená krstenec, rodičia, krstní rodičia a kňaz. Krstná náuka je len individuálne v termíne podľa dohody s rodičmi. 

Ruženčiari. S úmyslom opätovne prosiť Pána a Pannu Máriu o pomoc a silu pre nás všetkých, pre naše rodiny, zdravotníkov, aj za ukončenie šírenia pandémie, pozývame členov Ružencového bratstva a všetkých, ktorí by sa chceli pridať, o jednomyseľnú modlitbu jedného ľubovoľného desiatku posvätného ruženca, každý deň o 17:00, tam, kde sa práve nachádzame. Môžeme sa modliť takto spoločne do 04.04.2021, teda do Veľkonočnej nedele.

Farský kvíz. Pozývame všetkých, najmä rodiny s deťmi, aby ste sa zapojili do novej súťaže farský kvíz. Súťaž bude prebiehať každý mesiac. Obsahom kvízu sú otázky, týkajúce sa biblických čítaní, ktoré máme možnosť počas nedeľnej svätej omše počuť. Pre tých, ktorí sa zapoja bude možnosť získať aj nejakú výhru, v prípade, že budú vyžrebovaní. Viac informácii o súťaži, aj spolu s kvízom na tento mesiac, nájdete na www.farnostskalite.sk/2021/01/farsky-biblicky-kviz.html.

Podpora farnosti. Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.