Oznamy 07.03.2021

FARSKÉ OZNAMY: Tretia pôstna nedeľa, 07.03.2021

Liturgický kalendár:
  • Pondelok – sv. Ján od Boha, rehoľník, spomienka
  • Nedeľa – Štvrtá pôstna nedeľa – nedeľa radosti (Laetare)
Priamy prenos z kostola (www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk). Z dôvodu sprísneného večerného zákazu vychádzania začína priamy prenos ruženca v stredu a adorácie v piatok už o 19:00.
  • stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 19:00,
  • prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 19:00,
  • prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00.
Ponuky z našej farskej stránky:
Online stretnutie:
Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze: Na území našej Žilinskej diecézy sú viaceré katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov. Záujemcovia si môžu pozrieť zoznam katolíckych stredných škôl na webovej stránke Diecézneho školského úradu www.dsuza.sk. Prihlášky odovzdávajú žiaci deviatych ročníkov vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

Zbierka na charitu: Ďakujeme za vašu štedrosť, do zbierky na podporu aktivít charity prispela naša farnosť sumou 1080€.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.