Oznamy 25.04.2021


COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb je možné pri dodržaní limitu 1 osoba na 15 m2. Preto sme obnovili prihlasovanie na svätú omšu prostredníctvom farskej stránky. Vo veľkých laviciach zachovajte šachovnicové sedenie v každej druhej lavici, v jednej lavici môžu sedieť dvaja. Ostatné miesta obsadzujte tak, aby bol zachovaný odstup najmenej 2 m. Naďalej platia ostatné podmienky (respirátor, odstup, dezinfekcia).

Bohoslužby:
  • Sväté omše. Sväté omše zostávajú v bežnom režime, v sobotu večer dočasne o 17:20 z dôvodu večerného zákazu vychádzania. V nedeľu sme pridali omše o 11:45 pre seniorov a večer o 18:30.
  • Stream. Priame prenosy nedeľnej omše o 10:00, no ruženec a adorácia už nebudú.
Deň Pána: Dnes (nedeľa) popoludní o 17:00 pozývame na online stretnutie Deň Pána.

Katechéza pre rodiny. Nedeľná katechéza je zverejnená na stránke www.tvoj-strom.info.

Nedeľa Dobrého Pastiera: Ako už tradične na Nedeľu Dobrého Pastiera vás i dnes prosíme o duchovnú a materiálnu podporu pre kňazské a rehoľné povolania. Prosíme o modlitbu za povolania i z našej farnosti i o príspevok do zbierky na podporu seminárnej formácie.

Upratovanie kostola: Ďakujeme skupine č. 24 za upratovanie kostola a milodar 100€. V budúcom týždni prosíme o službu skupinu č. 25.

Výberové konanie: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom. Podmienky pre uchádzačov sú zverejnené na stránke zriaďovateľa školy (www.dcza.sk). Prihlášku a doklady treba doručiť do 20.05.2021.  na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek. Rovnakým spôsobom môžete prispieť aj do zbierky na seminár, účel však treba uviesť na obálke alebo v práve pre prijímateľa pri prevode na účet.