Oznamy 02.05.2021


 
COVID-19: Protipandemické opatrenia sa v budúcom týždni čo sa týka slávenia bohoslužieb nemenia. Verejné slávenie bohoslužieb je možné pri dodržaní limitu 1 osoba na 15 m2. Vo veľkých laviciach zachovajte šachovnicové sedenie v každej druhej lavici, v jednej lavici môžu sedieť dvaja. Ostatné miesta obsadzujte tak, aby bol zachovaný odstup najmenej 2 m. Naďalej platia ostatné podmienky (respirátor, odstup, dezinfekcia).

Bohoslužby. Sväté omše budú v bežnom režime, v nedeľu sú navyše omše o 11:45 pre seniorov a večer o 18:30. Priamy prenos nedeľnej omše o 10:00 bude aj budúcu nedeľu. Pri svätých omšiach sa striedajte, ak ste na omši v týždni, nechajte v nedeľu miesto iným, ak máte miesto v nedeľu, budúci týždeň prenechajte možnosť ostatným.

Sviatosť zmierenia. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Tých, ktorí sú prihlásení na svätú omšu, vyspovedáme 45 minút pred omšou. Mimo omše budeme spovedať v stredu dopoludnia a v piatok celý deň tých, ktorí sa prihlásia prostredníctvom farskej stránky. Po spovedi podáme aj sväté prijímanie.

Prihlasovanie na svätú omšu a na spoveď. Prihlasovanie na omše v týždni zvyčajne spúšťame v sobotu večer, na nedeľné omše v nedeľu večer alebo v pondelok. Prihlasovanie na spoveď otvoríme v nedeľu večer. 

Prvoprijímajúci. Prvoprijímajúcich a ich rodičov pozývame na sväté omše pre prvoprijímajúcich. Prihlásiť sa môžu na jeden z termínov: v stredu o 16:00 a 17:20, alebo v sobotu o 16:00 a 17:20.

Deň Pána: Dnes (nedeľa) popoludní o 17:00 pozývame na online stretnutie Deň Pána.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Nekoraník z Vysokej nad Kysucou a Zuzana Čanecká    zo Skalitého. Prosíme o modlitby za týchto budúcich kresťanských manželov.

Zbierka: Ďakujeme za vašu podporu zbierky na seminár, naša farnosť prispela sumou 770€.

Upratovanie kostola: Ďakujeme skupine č. 25 za upratovanie kostola a milodar 50€. V budúcom týždni prosíme o službu skupinu č. 26 (Fuckov potok, od Šimurdov).

Výberové konanie: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom. Podmienky pre uchádzačov sú zverejnené na stránke zriaďovateľa školy (www.dcza.sk). Prihlášku a doklady treba doručiť do 20.05.2021  na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek. Rovnakým spôsobom môžete prispieť aj do zbierky na seminár, účel však treba uviesť na obálke alebo v práve pre prijímateľa pri prevode na účet.