Oznamy 11.10.2020

Aktuálne obmedzenia: Od štvrtku je aj naša farnosť v červenej zóne. Počet účastníkov je stanovený na maximálne 50. Sedenie len v každej druhej lavici tak, aby ste mali pred sebou bielu značku. Rozostupy 2 metre. Rúško musí zakrývať ústa aj nos, počas celej svätej omše, aj pri prednese čítaní, pri svätom prijímaní si ho zložte až pred kňazom. Prihlasovanie na svätú omšu cez farskú stránku. Seniorom odporúčame zostať doma, sledovať svätú omšu prostredníctvom médií a venovať intenzívnejší čas modlitbe vo svojej domácnosti. Kto má zvýšenú teplotu, dýchacie ťažkosti alebo je v karanténe, nemôže byť vpustený do kostola. Otcovia biskupi udeľujú veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši, dišpenz od povinnosti slávenia. 

Upratovanie a dezinfekcia kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 12 za upratovanie kostola a milodar 50€. V tomto týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 13. (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka). Ďakujeme aj za dezinfekciu po každej svätej omši. 

Domáca katechéza pre rodiny: Na farskej stránke nájdete link na domácu pobožnosť pre rodiny s deťmi na dnešnú nedeľu, zvlášť ju odporúčame prvoprijímajúcim. 

Príprava na birmovku: V sobotu začíname nový kurz prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Začneme cyklom biblických stretnutí s Evanjeliom podľa Markom. V prvej fáze budú stretnutia prebiehať online prostredníctvom videohovorov, po zlepšení situácie sa vrátime k zaužívanej forme. Informácie pre záujemcov sú na farskej stránke

Misijná nedeľa: Budúci týždeň budeme sláviť misijnú nedeľu. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

Milodary: Do zbierky alebo na podporu farnosti môžete prispieť aj prevodom na účet farnosti (SK21 0200 0000 0016 9963 0659), číslo je zverejnené na farskej stránke v časti Kontakty. Ak chcete podporiť svoju farnosť, môžete využiť aj pokladničky v kostole. 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať Miroslav Pleva z Kamennej Poruby a Mária Gonščáková zo Skalitého. 

Časopisy a nálepky: Na stojanoch v zadnej časti kostola nájdete časopisy Naša Žilinská diecéza, Rebrík či Slovo medzi nami, nedeľné zamyslenia, a pre deti nálepky do kalendárika Malý misionár. 

COVID-24x7: Naši biskupi nás prosia, aby sme, vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Na tento úmysel môžete obetovať hodinu modlitby zo svojho týždňa, v ten deň, v tom čase, a tým spôsobom, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Viac informácií aj s námetom na modlitbu a prihlasovaním nájdete na našej farskej stránke

Ruženčiari: S úmyslom prosiť Pána a Pannu Máriu o ochranu, zdravie, silu, pomoc pre nás všetkých a za ukončenie šírenia pandémie, obraciame sa na členov Ružencového bratstva, ale i každého, kto by sa chcel pridať do „modlitbovej reťaze.“ Na tieto úmysly sa budeme modliť každý deň, vždy o 17,00 hod., ďalší ľubovoľný desiatok posv. ruženca tam, kde sa budeme práve nachádzať, počnúc dnešnou nedeľou do „štedrého dňa“ – 24.12.2020. Bude to od nás dar pre novonarodeného Ježiša.