Oznamy 25.10.2020

Tridsiata cezročná nedeľa 25.10.2020

Aktuálne obmedzenia:

  • Zákaz vychádzania. Od soboty 24.10. platí zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na slávenie svätej omše, vysluhovanie sviatostí, pobožnosti, návštevu cintorína, kostola a podobne.
  • Krst, sobáš a pohreb. Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na slávenie krstu, sobáša a na pohreb blízkej osoby. Tieto obrady sa môžu pri dodržaní ostatných sprísnených podmienok. Podrobnosti treba dohodnúť telefonicky alebo emailom.
  • Farská kancelária. Radi by sme sa s vami stretli osobne, ale ani návšteva farskej kancelárie nepatrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Preto nás v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo emailom.

Priamy prenos z kostola: Počas zákazu vychádzania vás pozývame stretnúť sa na modlitbe a slávení aspoň prostredníctvom internetu. Každý týždeň pre vás pripravujeme:

Deň Pána: Dnes popoludní o 16:00 vás pozývame na online biblické stretnutie Deň Pána

Domáca katechéza pre rodiny: Na farskej stránke nájdete link na domácu pobožnosť pre rodiny s deťmi na dnešnú nedeľu, zvlášť ju odporúčame prvoprijímajúcim.

COVID-24x7: Na farskej stránke tiež nájdete pozvanie a nové podklady k modlitbovej iniciatíve Neobmedzená modlitba v čase obmedzení

Ďakujeme:

  • Milodary. Srdečná vďaka za štedrosť, ktorú ste prejavili milodarmi voči farnosti i podporou minulotýždňovej zbierky na misie. Naša farnosť do nej prispela sumou 1660€.
  • Upratovanie a dezinfekcia kostola. Vrelá vďaka aj za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 14, všetkým dobrovoľníkom za pravidelnú a našim hasičom za hĺbkovú dezinfekciu kostola.

Odpustky pre duše v očistci: Tento rok môžeme získať odpustky pre duše v očistci celý november a aj bez návštevy cintorína alebo kostola. Všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu zákazu vychádzania, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Podrobnejšie na farskej stránke.

Sviečka za nenarodené deti: Naša farnosť sa každoročne zapája do projektu Sviečka za nenarodené deti. Cestou na nákup či poštu si môžete zobrať sviečku zo stolíka pri bráne fary. Peniaze môžete priniesť po ukončení zákazu vychádzania alebo poslať na účet farnosti.

Testovanie: Viacerí z vás sa pýtajú na testovanie. Naši biskupi vydali vyhlásenie, v ktorom nás povzbudzujú zúčastniť sa na dobrovoľnom testovaní.