Oznamy 11.04.2021


Modlitba za obete pandémie: V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva nás biskupi pozývajú k spoločnej modlitbe za obete pandémie. Vo všetkých farnostiach sa napoludnie spustia na desať minút zvony, čo bude pre nás pozvanie prosiť v modlitbe za viac ako 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19. Viac informácií na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210406063.

Deň Pána: Dnes o 17:00 bude ďalšie biblické stretnutie cez videohovor.

Spovedanie: V tomto týždni sa môžete prihlásiť na svätú spoveď v pondelok a utorok 07:30 - 09:30 a vo štvrtok 16:00 - 18:00. Prihlasovanie je dostupné na www.farnostskalite.sk. Starším farníkom, ktorí nemajú blízkych, čo by ich na spoveď prihlásili, radi pomôžeme, stačí zavolať. Do kostola vstupujte len s respirátorom, najviac 5 minút pred dohodnutým časom spovede. Ak je v kostole viac než traja ľudia, počkajte radšej vonku. V čase vysluhovania sviatosti zmierenia je kostol otvorený len pre prihlásených na spoveď.

Spovedanie chorých: Vo štvrtok a piatok môžeme navštíviť chorých a nevládnych a vyslúžiť im sviatosť zmierenia. Prihlásiť ich možno cez formulár na farskej stránke, prípadne telefonicky.

Podmienky pre spovedanie: V zmysle platných obmedzení osoba žiadajúca o individuálnu duchovnú starostlivosť musí pri prihlásení na spoveď poskytnúť pravdivé informácie o tom, či má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie), bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou v období kratšom ako 14 dní, alebo či jej bola nariadená samoizolácia alebo karanténa.

Biblický kvíz: Farský biblický kvíz má už ďalšieho výhercu, ktorý bol emailom kontaktovaný. Od dnešnej nedele máte možnosť zapojiť sa ďalšieho kola. Kvízové otázky, aj všetky potrebné informácie nájdete na www.farnostskalite.sk.

Duchovná obnova pre rozvedených: Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom sa uskutoční 11.-13. júna 2021. Ak to opatrenia dovolia, bude v Rodinkove v Belušských Slatinách. Ak nie, bude v ONLINE forme cez Zoom. Prihlásiť sa bude možné cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke rodinkovo.webnode.sk.

Domáca katechéza pre rodiny: Katechéza je zverejnená na www.tvoj-strom.info.
Nedeľné zamyslenie: Zamyslenie na túto nedeľu je zverejnené na farskej stránke.
Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.