Oznamy: 22.11.2020Verejné slávenie svätej omše: Od 16. novembra platia nové pravidlá pre verejné slávenie bohoslužieb, na svätej omši v našom kostole môže byť 140 ľudí, v kostole nemôžu zapĺňať miesta na státie. Pri svätých omšiach musíme dodržať šachovnicové sedenie a naďalej platia ostatné hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri vstupe, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie na ruku a pravidelná dezinfekcia priestorov.

Prihlasovanie na svätú omšu: Kapacita 140 miest je dostatočná pre sväté omše v týždni, no na nedeľnú svätú omšu sa treba vopred prihlásiť prostredníctvom farskej stránky. Tým zabránime tomu, aby sa muselo 50-100 ľudí vrátiť, pretože nie je pre nich v kostole miesto. Upozorňujeme, že na rozdiel od lete, teraz nemôžete zostávať vonku, výnimka zo zákazu zhromažďovania sa totiž vzťahuje len na tých, ktorí majú miesto na sedenie v kostole.

Sväté omše v nedeľu: Od budúcej nedele opäť pridávame svätú omšu pre seniorov o 11:30 a večernú svätú omšu o 18:30. Prosíme seniorov a všetkých, ktorí spadajú do niektorej z rizikových skupín, aby prehodnotili svoju účasť na bohoslužbách, prípadne aby sledovali svätú omšu radšej cez online prenos alebo televíziu. 

Dišpenz: Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Biskupi nás opätovne pozývajú k modlitbe, ktorá bude aj v nasledujúcich dňoch veľmi potrebná. 

Priamy prenos z kostola: V nedeľu budeme aj naďalej vysielať online prenos svätej omše z nášho kostola o 10:00. Môžete ho sledovať na stránke www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk/live. Streamovaný ruženec a adorácia už v tomto týždni nebudú. 

Ďalšie ponuky:
Spoločná spoveď: Spoločná spoveď pred Vianocami pravdepodobne nebude a nie je ani isté, či nás do Vianoc nečaká sprísňovanie opatrení. Využite preto príležitosť radšej teraz a príďte na spoveď kým sa to dá. Spovedáme pol hodinu pred omšou, ak vás bude viac, dospovedáme aj po omši. Netreba čakať ani na prvopiatkový týždeň, radšej využite menej exponované termíny.

Adventná aktivita pre deti: Počas adventu čaká naše deti zaujímavá aktivitka, viac sa dozvedia o listu, ktorý nájdu v tomto týždni v kostole (o jeden dôvod viac prísť v týždni na svätú omšu :-).

Prvoprijímajúci: Tretiakov, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie spolu s rodičmi pozývame na svätú omšu v pondelok o 17:00 3A CZŠ, o 18:15 3B CZŠ a v stredu o 18:15 ZŠ s MŠ Kudlov. Viac informácií nájdu rodičia na farskej stránke a poslali sme im aj email.

Spovedanie chorých pred Vianocami: Keďže je ťažké predvídať ďalší vývoj, s predvianočným spovedaním začneme už teraz. V stredu dopoludnia budeme spovedať prvopiatkových chorých na dolnom konci (farár), ostatných navštívime v budúcom týždni. Tých, ku ktorým sme zvykli chodievať každý mesiac, navštívime bez prihlasovania. Ak však naša návšteva nie je vhodná, pretože starkí sú chorí alebo v karanténe, nahláste nám to prosím včas, aby sme ich ani ostatných nevystavovali zbytočnému riziku. Nevládnych, ku ktorým sme nechodievali každý mesiac, nahláste do budúcej nedele v sakristii, alebo emailom, či cez SMS (meno, priezvisko, adresa, telefón).

Birmovanci (nový kurz): Mladých, ktorí v októbri začali prípravu na birmovku, pozývame na birmovaneckú omšu v sobotu o 10:00. Informácie nájdu na webstránke farnosti.

Upratovanie a dezinfekcia kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 18 za milodar350€, a za upratovanie v kostole. V budúcom týždni prosíme o upratovanie skupinu č. 19 (Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka).

Zbierka na charitu: Budúcu nedeľu sa uskutoční tradičná zbierka na charitu. Projekty diecéznej charity môžete podporiť prostredníctvom poštových poukážok, ktoré nájdete na laviciach. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na plagátoch a na www.charitaza.sk.

Adventné vence: Pri svätých omšiach budúcu nedeľu požehnáme vaše adventné vence. Nenoste ich však pred oltár, ale nechajte si ich pri tento raz sebe.

Spovedná miestnosť: Keďže už nemôžeme spovedať vonku a spovedanie v spovedniciach sa neodporúča, pod chórusom sme zriadili provizórnu spovednú miestnosť. Môžete si ju prísť vyskúšať od pondelka do soboty pol hodinu pred omšou. Je to len dočasné riešenie na obdobie protipademických opatrení. Na spoveď sa už prihlasovať netreba.

Milodary: Ďakujeme za vašu podporu farnosti prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.