Oznamy 24.01.2021


Liturgický kalendár:
  • Pondelok – obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
  • Utorok – sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
  • Štvrtok – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Priamy prenos z kostola (www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk):
  • stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 20:00,
  • prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00,
  • prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00.

Ďalšie ponuky z našej farskej stránky:
Služba ucha: Aj v tomto týždni je k dispozícii služba ucha pre tých, ktorí sa chcú porozprávať, pomodliť, alebo potrebujú vypočuť. Volať môžete v pondelok, stredu a piatok v časoch doobeda od 10,00 – 11,00 a potom podvečer od 16,00 – 17, 00. Budeme k dispozícii na farskom telefónnom čísle 0414376136Viac informácii nájdete v tomto článku.

Pomoc s praním liturgického oblečenia pre miništrantov: Prosíme obetavé ženy, ktoré by bolo ochotné oprať a ožehliť miništrantské oblečenia z nášho kostola. Tie by sme so sakristie vzali na faru, a cestou na poštu by ste sa v tomto týždni mohli po ne na fare zastaviť. Úprimná vďaka za vašu pomoc aj pri tejto službe.

Farský list: Pripravujeme nové číslo farského časopisu a radi by sme v ňom zverejnili vaše svedectvá o tom, čo dobré sa v našej farnosti, v rodinách a vzťahoch podarilo napriek, alebo vďaka našim trápeniam s koronou. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoju skúsenosť. Tak sa budeme môcť navzájom povzbudzovať svojimi svedectvami. Viac v článku Čo sa vám podarilo vďaka pandémii?.

Sviatosť krstu: Krsty budeme vysluhovať v termínoch 21.01.2021, 21.01., 14.02., 28.02., 14.03., 28.03. Čas krstu závisí od individuálneho dohovoru s rodičmi. Každé dieťa pokrstíme pri samostatnom slávení. Počet prítomných na obrade je stanovený na maximálne 6 osôb, to znamená krstenec, rodičia, krstní rodičia a kňaz. Krstná náuka je len individuálne v termíne podľa dohody s rodičmi. 

Ruženčiari: S úmyslom opätovne prosiť Pána a Pannu Máriu o pomoc a silu pre nás všetkých, pre naše rodiny, zdravotníkov, aj za ukončenie šírenia pandémie, pozývame členov Ružencového bratstva a všetkých, ktorí by sa chceli pridať, o jednomyseľnú modlitbu jedného ľubovoľného desiatku posvätného ruženca, každý deň o 17:00, tam, kde sa práve nachádzame. Môžeme sa modliť takto spoločne do 04.04.2021, teda do Veľkonočnej nedele.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.