Oznamy: 21.02.2021

Liturgický kalendár:
 • Pondelok - Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
 • Nedeľa - Druhá pôstna nedeľa
Jarné kántrové dni: V tomto týždni sú jarné kántrove dni, obsahom ktorých je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Priamy prenos z kostola (www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk):
 • stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 20:00,
 • prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00,
 • prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00.
Ďalšie ponuky z našej farskej stránky:

 • Pôst so svätým Jozefom. Prvý pôstny týždeňTento rok je zvlášť venovaný téme otcovstva pod patronátom svätého Jozefa. Pápež František ho vyhlásil za Rok svätého Jozefa. Pozývame vás so svätým Jozefom stráviť každý deň pôstneho obdobia. Na každý deň nájdete na farskej stránke zamyslenie nad niektorou črtou Jozefovho života, zakončené krátkou modlitbou. Zamyslenia sú vďaka našim dobrovoľníkom dostupné v textovej i v audio podobe. Pripomíname tiež možnosť získať odpustky z príležitosti Roku svätého Jozefa.
 • Krížová cesta. Prezentácie s textami krížovej cestyPozývame vás na krížovú cestu. Nemôžeme sa síce stretnúť v našom kostole, ale to neznamená, že nemôžeme byť duchovne spojení.
 • Detský pôstDeti pozývame k pôstnej aktivite Beriem kríž s Ježišomprostredníctvom ktorej môžu hodnotnejšie prežiť obdobie pokánia.
 • Farský listElektronická verzia farského časopisu je zverejnená na našej stránke.
 • Farský biblický kvíz. Dnes spúšťame ďalšie kolo, informácie na www.farnostskalite.sk.
 • Online stretnutie Deň Pána. V nedeľu o 17:00 bude ďalšie biblické stretnutie cez videohovor.
 • Domáca katechéza pre rodiny. V Domácu pobožnosť pre rodiny s deťmi na dnešnú nedeľu nájdete na stránke www.tvoj-strom.info.
 • Nedeľné zamyslenie. Zamyslenie na túto nedeľu je zverejnené na farskej stránke.
 • Videokatechéza. Pokúšanie na púšti ako ho zaznamenal evanjelista Lukáš.
Odpustky v čase pandémie: Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať plnomocné odpustky. Najviac ohrození môžu získať odpustky recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť: Eucharistickou adoráciou, čítaním Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe. Viac informácii ohľadne odpustkov nájdete na stránke kbs.sk

Zbierka na charitu: Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu konala zbierka na charitu. Diecézna charita Žilina Vás v čase zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu počas celého pôstu  pre ľudí v núdzi. Zbierka je rozšírená o kampaň MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE. Svoju almužnu môžete poslať a darovať službe núdznym niektorou z ponúkaných foriem, buď priamo na účet, poštovou poukážkou, prostredníctvom QR kódu, cez stránku www.charitaza.sk alebo vložením do pokladničky v kostole, svoj príspevok dajte do obálky a označte heslom charita.

Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze: Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.
Na webovej stránke Diecézneho školského úradu www.dsuza.sk môžu nájsť záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava. Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021. 

Poklona krížu: Počas pôstneho obdobia a zvlášť vo Veľkom týždni vás pozývame na poklonu svätému krížu. Zrejme nebudeme môcť prichádzať k Božiemu hrobu, preto pozývame na poklonu v rodinách. Na stojanoch s časopismi v našom kostole nájdete texty na poklonu krížu doma spolu s ikonou františkánskeho kríža. Viac o projekte na stránke misijných diel.

Pôstna krabička: Pôstne obdobie je aj pozvaním k štedrosti a solidarite s tými, ktorých život je ťažší než ten náš. Aj tento rok sú pre vás na tento účel v kostole pripravené pôstne krabičkyĎalšie informácie nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.