Oznamy 04.04.2021

Veľkonočná nedeľa, 03.04.2021

Priamy prenos z nášho kostola (www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk):

  • Pondelok: 10:00, Svätá omša, Veľkonočný pondelokhttps://youtu.be/VtRz03Cg3BY
  • Streda: 19:00, Posvätný ruženec
  • Piatok: 19:00, Cesta svetla
  • Nedeľa: 10:00, Svätá omša, Druhá veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Poďakovanie:
  • Obetné dary pre chudobných. Ďakujeme za štedrosť, ktorú ste prejavili pre zbierke obetných darov na Zelený štvrtok. 
  • Upratovanie kostola. Ďakujeme ochotným veriacim za veľkonočné upratovanie kostola a okolia, i za milodary pre farnosť 200€ od skupiny č. 15 a 100€ od skupiny č. 16.
  • Príprava slávenia Veľkej noci. Srdečná vďaka aj farníkom, ktorí sa postarali o dôstojné slávenie Veľkej noci, ďakujeme za prípravu kostola, obrusy, výzdobu, za spev a hudbu pri liturgii a samozrejme aj za službu pri streamovaní bohoslužieb. 
Výnimka zo zákazu vychádzania: Od 01.04. pribudla výnimka zo zákazu vychádzania, ktorá je ústretová potrebám veriacich a vzťahuje sa na individuálnu duchovnú starostlivosť, čo zahŕňa aj možnosť svätej spovede, duchovného rozhovoru, udeľovania sviatosti pomazania chorých a podobne. Musí však byť splnených niekoľko podmienok.
Slávenie sviatosti zmierenia: Prihlasovanie na vysluhovanie sviatosti zmierenia v tomto týždni bude postupne zverejňované na farskej stránke. Starším farníkom, ktorí nemajú blízkych, čo by ich na spoveď prihlásili, radi pomôžeme, stačí zavolať. Do kostola vstupujte len s respirátorom, najviac 5 minút pred dohodnutým časom spovede. Ak je v kostole viac než traja ľudia, počkajte prosím vonku. Ak ste v karanténe, máte zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky, zostaňte prosím doma. V čase vysluhovania sviatosti zmierenia je kostol otvorený len pre prihlásených, ktorí prišli na spoveď, mimo spovedania bude v tomto týždni kostol otvorený od 09:30 do 15:00.
Pri aplikovaní opatrení sa držíme nariadení hlavného hygienika a usmernení KBS a Žilinskej diecézy. Kto ich nerešpektuje, tlačí nás do nepríjemnej pozície, keď musíme niekoho poslať preč z kostola, pretože svojím prístupom ohrozuje iných, alebo dáva zlý príklad, čím vytvára v ostatných dojem, že kresťania nevedia rešpektovať pravidlá, stanovené pre dobro všetkých. 

Online stretnutia: Dnes o 17:00 pozývame na biblické stretnutie Deň Pána, v stredu a sobotu pokračujeme stretnutiami s prvoprijímajúcimi a v sobotu pozývame na stretnutie našich birmovancov.