Oznamy 18.04.2021

 
COVID-19: Od pondelka je obnovené verejné slávenie bohoslužieb za týchto podmienok:
  • Počet účastníkov nesmie presiahnuť limit 1 osoba na 15 m2. Pre náš kostol to znamená 26 ľudí, plus kostolník a jeden miništrant alebo kostolník. Vo veľkých laviciach zachovajte šachovnicové sedenie v každej druhej lavici, v jednej lavici môžu sedieť dvaja. Ostatné miesta obsadzujte tak, aby bol zachovaný odstup najmenej 2 m.
  • Naďalej platia ostatné podmienky (respirátor, odstup, dezinfekcia).
Bohoslužby:
Katechéza:
Misijné združenie: Pozývame členov Misijného združenia Ducha Svätého na zjednotenie sa v modlitbe za spoločenstvo v pondelok, zatiaľ každý vo svojej domácnosti.

Ohlášky:  Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Urbánek zo Skalitého a Klaudia Kubalíková z Čadce. Prosíme o modlitby za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme skupine č. 23 za upratovanie kostola a milodar 40€. V budúcom týždni prosíme o službu skupinu č. 24.

Nedeľa Dobrého Pastiera: Budúcu nedeľu vás prosíme o duchovnú i materiálnu podporu pre kňazské a rehoľné povolania. Prosíme o modlitbu za povolania i z našej farnosti i o príspevok do zbierky na podporu seminárnej formácie.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek. Rovnakým spôsobom môžete prispieť aj do zbierky na seminár, účel však treba uviesť na obálke alebo v práve pre prijímateľa pri prevode na účet.