Svadba v Káne Galilejskej

 

Keď sa cítim prázdna ako tá nádoba v Káne, Ty napĺňaš ma aj skrz mojich blížnych, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za tie ochotné srdcia a dlane. Daj, nech sa ich obeta vo mne skvelým vínom stane. Keď sú moji blížni prázdni ako tie nádoby v Káne, vezmi moje ruky a naplň ich až po okraj, Pane. Ďakujem Ti, Pane, že konáš aj skrz moje dlane, nech sa všetko, čo nanosia, skvelým vínom stane.


Výjav zo svadby v Káne Galilejskej s názvom „Toto tajomstvo je veľké“ (viď obrázok) je oficiálnym obrazom Svetového stretnutia rodín 2022. Autorom diela je umelec a teológ, jezuitský páter Marko Ivan Rupnik, riaditeľ Centra Aletti, ktoré je súčasťou Spoločnosti Ježišovej. 

Predstavenie obrazu a meditáciu si môžete pozrieť na webe https://www.svetovestretnutierodin.sk/

alebo cez link:

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/e149637cebc886acd265c9a588030b32/200000059-415dc415de/KATECHEZY_2021_Rupnik.pdf?ph=c83be5686d