Oznamy, 26.5.2024Deň rodiny: Dnes máme vo farnosti deň rodiny. Program začne o 13.00. Svoj stánok bude mať aj farská charita. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.

Štvrtok: Vo štvrtok máme slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, ktorý je zároveň aj prikázaným sviatkom. Sv. omše z tejto slávnosti budú: na Kudlove v stredu večer o 17.20, vo štvrtok bude ráno sv. omša o 7:30 pre cirkevnú školu, ďalej o 12.15 a večer o 17.20, ktorá bude spojená s tzv. oltárikmi. Prosíme upratovaciu skupinu č 16, aby pripravili oltáriky a prvoprijímajúce deti, aby si pripravili lupene kvetov do košíkov.

Fatimská sobota: Otec biskup Tomáš Galis pozýva 1.6.2024 čadčiansky dekanát na fatinskú sobotu do Rajeckej Lesnej. Ružencové bratstvá organizujú spoločný autobus, ktorý pôjde v sobotu o 7.00 od Kožákovho mosta. Cena za autobus je 10 eur. Zapísať sa môžete v sakristii. V kostole sa budeme ruženec modliť spolu s kňazom o 6.25 ráno.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 15. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha, na Bory, u Hondruši, u Kudla).