Oznamy 01.11.2020

Slávnosť Všetkých Svätých

Aktuálne obmedzenia:

 • Zákaz vychádzania. Od soboty 24.10. platí zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na slávenie svätej omše, vysluhovanie sviatostí, pobožnosti, návštevu cintorína, kostola a podobne. Radi by sme sa s vami stretli osobne, ale ani návšteva farskej kancelárie nepatrí medzi výnimky zo zákazu. Preto nás v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo emailom.
 • Krst, sobáš a pohreb. Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na slávenie krstu, sobáša a na pohreb blízkej osoby. Tieto obrady sa môžu pri dodržaní ostatných sprísnených podmienok. Podrobnosti treba dohodnúť telefonicky alebo emailom. Najbližšie budeme sláviť krst budúcu nedeľu. Krstná náuka podľa individuálne podľa dohody s rodičmi,

Priamy prenos z kostola: Priamy prenos z kostola: Napriek obmedzeniam vás pozývame stretnúť aspoň prostredníctvom internetu. Nájdete nás na www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk/live. Každý týždeň pre vás pripravujeme:

 • prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00 a tento týždeň aj v pondelok (Dušičky) o 18:30;
 • stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 20:00;
 • prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00.

Ďalšie ponuky nie len na nedeľu z našej farskej stránky:

 • Online stretnutie Deň Pána. V nedeľu popoludní o 16:00. Informácie na www.farnostskalite.sk.
 • Domáca katechéza pre rodiny. Na farskej stránke nájdete aj link na domácu pobožnosť pre rodiny s deťmi na dnešnú nedeľu, zvlášť ju odporúčame prvoprijímajúcim.
 • COVID-24x7. Texty k modlitbovej iniciatíve Neobmedzená modlitba v čase obmedzení
 • Videokatechéza. Na farskej stránke nájdete aj krátku biblickú videokatechézu o Emauzských učeníkoch.
 • Nedeľné zamyslenie. Zamyslenia zverejňujeme každý týždeň a môžete ich nájsť aj v kostole.
 • Naša Žilinská diecéza. Na svete je nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza, tentoraz online. Samozrejme ani online vydanie nie je zadarmo, jeho výroba niečo stojí. Ak chcete časopis podporiť, môžete to urobiť tiež elektronicky, číslo účtu nájdete v tiráži na tretej strane.

Ďakujeme:

 • Milodary. Srdečná vďaka za štedrosť, ktorú ste prejavili milodarmi voči farnosti i podporou minulotýždňovej zbierky na misie. Naša farnosť do nej prispela sumou 1660€.

Odpustky pre duše v očistci: Tento rok môžeme získať odpustky pre duše v očistci celý november a aj bez návštevy cintorína alebo kostola. Všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu zákazu vychádzania, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Podrobnejšie na farskej stránke.

Pôst za odvrátenie pandémie. Od 30. októbra do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, nás slovenskí biskupi pozývajú k pôstu za odvrátenie pandémie. Dospelých (18-60 rokov) ktorí sú zdraví prosíme, aby sa počas týchto ôsmich piatkov postili tak, ako to zvykneme na Veľký piatok. To znamená vzdať sa jedla z mäsa, zmenšiť porcie, aj ich počet počas dňa. Mladších, starších, chorých a tých, ktorí sa teraz postiť nemôžu, prosíme, aby sa k nám pripojili iným spôsobom. Viac na www.farnostskalite.sk.

Sviečka za nenarodené deti: Naša farnosť sa každoročne zapája do projektu Sviečka za nenarodené deti. Cestou na nákup či poštu si môžete zobrať sviečku zo stolíka pri bráne fary. Peniaze môžete priniesť po ukončení zákazu vychádzania alebo poslať na účet farnosti.