Oznamy 21.03.2021


Ponuky z našej farskej stránky:
Online stretnutie:
  • Deň Pána. V nedeľu o 17:00 bude ďalšie biblické stretnutie cez videohovor.
Obetné dary pre chudobných: Na zelený štvrtok sa zvyknú prinášať obetné dary pre chudobných. Ako zvyčajne, svoje dary (trvanlivé potraviny, cestoviny, drogériu...) môžete priniesť do kostola a vložiť do označených košov. Z výťažku zbierky podporíme zariadenie Diecéznej charity.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom: Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu (21.03.2021) Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Zbierku môžete podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac na https://utecenci.kbs.sk.

Formulár