Oznamy 14.03.2021


Ponuky z našej farskej stránky:
Online stretnutie:
  • Deň Pána. V nedeľu o 17:00 bude ďalšie biblické stretnutie cez videohovor.
  • Prvoprijímajúci. Ďalšie katechézy pre prvoprijímajúcich budú v stretu a sobotu.
  • Birmovanci. Príprava našich birmovancov pokračuje online katechézami v sobotu a budúcu stredu.
Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.